מה אנחנו עושים

קריית אונו

מרב הפעילות של העמותה מרוכז היום באלין בית נועם קריית אונו. חלק ניכר ומשמעותי מהשירותים שבקריית אונו מיועד לחניכי העמותה. החניכים הנם אנשים בוגרים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות קשות. רובם ככולם משתמשים בכיסאות גלגלים, ולחלקם צרכים מורכבים בתקשורת. חלק אחר מהפעילויות של אלין בית נועם מיועד לכלל הציבור.

שירותים הניתנים לחניכים:

שירותים הניתנים לציבור הרחב:

קריית אלגה

היום אנו נמצאים בתהליך תכנון והקמה של אלין בית נועם קריית אלגה – קריה רב-ייעודית לשינוי חברתי באזור השרון. בקריה יופעלו שירותים שונים ופרויקטים חדשניים המיועדים לאנשים עם מוגבלות וללא מוגבלות.

מתוך השירותים העתידיים:

הדמיה קריית אלגה 2הדמיה קריית אלגה 1