שליחת המחאה

ישראל

ארה"ב

אנגליה

קנדה

 

 

 

ישראל

משלוח המחאה לפקודת אלין בית נועם

כתובת למשלוח:

אלין בית נועם
הרצל 66
קרית אונו 5521611

ארה"ב

לצורך קבלת קבלה על תרומה המוכרת לצורך מס בארה"ב, יש להעביר את התרומות אל: 

 American Friends of Alin Beit Noam Inc
Incorporated in the state of New York
Contact point: Ms. Shuli Spivak
Address: 556 West 254th st., Riverdale, NY 10471
FEIN: 32-0432818
(Tax Status: approved 501C (3 
Email: [email protected]

 

אנגליה

משלוח המחאה לפקודת British Friends of Alin Beit Noam

כתובת למשלוח:

Ilana Wegrzyn
British Friends of Alin Beit Noam
6 Cleve Rd
London NW6 3RR

קנדה

משלוח המחאה לפקודת:
CANADIAN FRIENDS OF ALIN BEIT NOAM SOCIETY

לכתובת העמותה בישראל:

Alin Beit Noam
66 Herzl St.
Kiryat Ono 5521611
Israel