מערך דיור בקהילה

החל משנת 1997 מפעיל אלין בית נועם קריית אונו מערך דיור בקהילה עבור חלק מחניכי מרכז היום על שם אלגה צגלה. החניכים הנם אנשים בוגרים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות קשות ומורכבות, ופתיחת הדירות עבור אוכלוסייה זו מהווה פריצת דרך בישראל.
הדירות נפתחו כמענה לרצונות ולצרכים שעלו בקרב החניכים ומשפחותיהם במטרה לאפשר לחניכים לחיות בקהילה ולקדם את איכות חייהם כאנשים בוגרים.

 פרטים טכניים

  • מערך הדיור של אלין בית נועם כולל היום 5 בתים צמודי קרקע.
  • הדירות ממוקמות בשכונות שונות בקריית אונו ומצויות בקרבתו של מרכז היום. 
  • הבתים שופצו והותאמו לצורכי החניכים. 
  • בכל דירה מתגוררים 5 חניכים.
  • צוות העובדים בכל דירה כולל 8 עובדים.
  • בכל משמרת עובדים בדירה 3 אנשי צוות. 
  • בכל חדר גרים חניך אחד או שניים, במטרה שלכל חניך תהיה פינה אישית בביתו.
  • מערך הדיור פעיל משעות אחר הצהריים, עם תום פעילות מרכז היום, ועד הבוקר שלמחרת. בנוסף, אחת לחודש, החניכים נשארים בדירות למשך סוף השבוע.

בדירות מקיימים החניכים אורח חיים ביתי, המשלב בין פעילויות משותפות לבין פעילויות אישיות. החיים בדירה כוללים הווי משותף של הכנת ארוחות ויציאה יחד לבילוי. לצד זאת, נשמרת עד כמה שניתן זכותו של כל חניך לפרטיות ולבחירה אישית. בדירה ניתן יחס אישי לכל חניך ומושם דגש בפיתוח תחביבים והעדפות אישיות. החניכים מעורבים בהחלטות המתקבלות בדירה ושותפים פעילים בתפעול הדירה, בהתאם לרצונם וליכולותיהם. למשל, הם מסייעים בהכנת ארוחות הערב, בקניית מצרכים ובמטלות ניקיון.