SAVE THE DATE

08/09/2015

שמרו את התאריך !  ב-16 בנובמבר 2015 ייערך אירוע ההתרמה השנתי למען חניכי אלין בית נועם בהיכל התרבות בתל אביב. פרטים נוספים יעודכנו בקרוב.