אות הערכה וכבוד לעמותת אלין בית נועם

בתאריך 16.6.14 התקיים באוניברסיטת בר אילן כנס סיום שנה של מערך הקליניקות,בהנחיתה של עו"ד רוני רוטלר, מנהלת הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות.
במהלך הכנס הוענק אות הערכה וכבוד לעמותת אלין בית נועם.

מתוך דברים שנשאה עו"ד רוני רוטלר:
"בכל שנה מעניקות הקליניקות אות הערכה וכבוד לארגון חברתי שתורם, לגישתן, תרומה מיוחדת לקידום מטרות חברתיות חשובות בחברה הישראלית. במסגרת זו נבחרה השנה עמותת "אלין בית נועם" לקבל את האות.
עמותת אלין בית נועם מפתחת ומעניקה שירותים מגוונים לאנשים עם מוגבלויות פיזיות ושכליות מורכבות, הן באופן ספציפי לחניכי העמותה, והן לציבור הרחב. לצד פעילות זו שוקדת העמותה על פיתוח המחקר בתחום לימודי המוגבלות, מחקר אשר שם דגש על החברה בכללותה כמקור מגביל, ועל הדרכים שבהם החברה עצמה יכולה להפוך לנגישה יותר עבור אנשים עם מוגבלות.הראיה המחקרית המתקיימת לצד העשייה היומיומית, מאפשרת לעמותה לפתח את השירותים שהיא נותנת בצורה ייחודית ששמה את החניכים במרכז, מפנה זרקור ליכולותיהם ולא רק למוגבלותם, ונותנת להם קול.במקום הזה, של הקשר בין השטח לבין המחקר, מתחברת עמותת אלין בית נועם אל הקליניקות. גם בקליניקות, הממוקמות בליבה של הפקולטה, אנחנו בוחנים כל מקרה לא רק באופן פרטני אלא כתופעה, מתוך רצון לשנות לא רק את התוצאה הספציפית אלא גם, לפעמים, את החברה ואת המשפט."

דברי התודה של איקי בר חיים, מנכ"ל אלין בית נועם :

אחה"צ טובים,
ראשית רציתי להגיד לכם תודה על קבלת אות הקליניקות, אנו רואים בקבלת האות, לא רק הכרה בעבודה המאומצת שאנו עושים לאורך שנים, אלא גם חיזוק לדרך ולחזון שאנו מובילים, הן כלפי פנים והן כלפי חוץ.

זו גם הזדמנות להודות לצוות הנפלא של העמותה: חברי העמותה וידידיה, העובדים והמתנדבים הנפלאים, בני ובנות השרות לאומי ושנת השרות, שעשייתם המקצועית המשותפת, היא זו שמייחדת את העמותה. בזכותם אנו מקבלים היום את האות.

אצטט מתוך הנימוקים להענקת האות לאלין בית נועם:
האות ניתן "מהערכה רבה [הן] לפעילות המעשית המתרחשת במקום, והן לחזון ולמחקר אשר אתם מבצעים, ולקידום זכויות של אנשים עם מוגבלויות באופן כללי."
נימוק זה משמעותי לי מאוד, הוא נוגע לדעתי בלב החזון שלנו, מכיוון שהוא תופס את אופייה הכפול של העבודה שלנו: אנו פועלים הן לסיוע לאנשים עם מוגבלות והן ליצירת שינוי חברתי.

וברצוני לתאר קצת את עשייתנו:
אלין בית נועם היא עמותה אשר קמה בשנות ה 40 של המאה הקודמת , לצורך סיוע לאנשים עם מוגבלות. כך, היא הייתה החלוץ לפני המחנה ושינתה את הסטנדרט הטיפולי בישראל בתחום הסיוע לאדם עם המוגבלות, והיא פועלת במישור זה עד היום.
אלא שבשנים האחרונות "נפל לנו האסימון" הבנו שלא מספיק להתמקד בד' אמות, לא רק לסייע לאדם עם המוגבלות , והחלטנו כי אנו חייבים להתגייס ליצירת שינוי חברתי רחב היקף ולהוביל תהליכים שיובילו לשינוי פני החברה הישראלית בהקשר לאדם עם המוגבלות, לאיכות חייו, למעמדו וליחס החברה אליו.
לאור זאת גיבשנו מחדש את חזון העמותה ויעדיה. אלו מתבססים כיום על אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובהתאם לרוח חוק שוויון אנשים עם מוגבלות.

חזוננו אם כך הוא: להביא את החברה הישראלית לכך שתקודם בה ההנאה המלאה והשווה של האנשים עם מוגבלות, מזכויות האדם, חירויות היסוד ושוויון הזדמנויות, תקודם השתתפותם המלאה והמועילה בחברה בשוויון עם אחרים, תוך חיים בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, ובמיצוי מלוא היכולת .

כדי להוציא לפועל את החזון לקחנו על עצמנו מעבר לפעילות השוטפת בסיוע לחניכי אלין בית נועם, מספר פרויקטים שמטרתם להביא לשינוי חברתי ביחס לאנשים עם מוגבלות:
1. להעלות את מודעות אנשי המקצוע, קובעי המדיניות וכלל הציבור למודל החברתי של המוגבלות לפיו החברה מציבה חסמים חברתיים, מבניים וסביבתיים בפני אנשים עם לקויות והופכת אותם למוגבלים, ולהביא את אנשי המקצוע , קובעי המדיניות וכלל הציבור להכרה שזו אחריותם כחברים בחברה להסיר את החסמים הללו.
2. להקים הלכה למעשה שכונה מכילה (שכונת האפשרויות הבלתי מוגבלות) שכונה ללא חסמים, בה יגורו יעבדו ויבלו ביחד אנשים עם ובלי מוגבלות, ישתמשו באותם שירותים מקומיים ויזכו להכיר זה את זה כשכנים, חברים לעבודה ולפעילות פנאי. שכונה זו על מגוון מרכיביה, כך אנחנו מאמינים, תוכיח שפני הדברים יכולים להיות אחרת, והיא תהווה מודל לחיקוי והשראה.
3. להילחם בדעות הקדומות ובסטריאוטיפים הגורמים כיום לרתיעה בציבור מאנשים עם מוגבלות, להתנגדות לקליטתם במקומות עבודה, להתנגדות למגורים בשכנות אליהם וכד'.
זאת נעשה ע"י מתן כר נרחב למפגשים דיאלוגים שוויוניים בין אנשים עם ובלי מוגבלות שיובילו להכחדת סטריאוטיפים, דעות קדומות ונוהגים פוגעניים כלפי אנשים עם מוגבלויות.

תודה רבה.