רב שיח: מחקר איכותני של איכות חיים אצל אנשים עם מוגבלות שכלית - איך לשמוע ולהשמיע את קולם של אנשים ש"אין להם קול"

איכות חיים הינה נושא מרכזי בתחום הבריאות והרווחה כיום. ארגון הבריאות העולמי, האו"ם, האיחוד האירופי וממשלות רבות, ביניהן ממשלת ישראל, מקדישים משאבים רבים לניסוח ומדידה של המושג.
מורכבות הנושא נובעת מהיותו מקיף-כל, ומכך שכל הערכת איכות חיים חייבת לכלול את החוויה הסובייקטיבית של האדם עצמו. ההגדרה והמדידה של המושג הופכות מורכבות אף יותר כאשר מדובר באנשים עם מוגבלות שכלית. זאת, היות ובקרב האוכלוסייה הזו, היכולת השפתית משתנה ולא אחידה, הרצייה החברתית מוגברת, הביטחון העצמי נמוך, וקיים בלבול בין מושגים של עצמאות, תלות ואפוטרופסות. יתרה מכך, לרוב הם נעדרי מיומנויות של ייצוג עצמי.

לקריאת התמלול לחצו על הקישורים השונים.

דברי פתיחה - נועה ואנה, המכון ללימודי מוגבלות של עמותת אלין בית נועם, איקי בר חיים, מנכ"ל עמותת אלין בית נועם

התדיינות: ד"ר שירלי ורנר, החוג לעבודה סוציאלית (האוניברסיטה העברית ירושלים)

התדיינות: ד"ר פנינה שטיינברג, המכון ללימודי מוגבלות, עמותת אלין בית נועם

התדיינות: ד"ר דליה ניסים, האגף ללתכנון מחקר והכשרה במשרד הרווחה

התדיינות: גב' מאיה גולדמן, מכללת דוד ילין ועמותת אלין בית נועם

הצגת סרט בנושא "הולדה בעוולה" - שיח חניכים עם גב' פנינה ביאליק

רב שיח בין הדוברות וקהל המשתתפים

 

 ד"ר שירלי ורנר מציגה: סוגיות הקשורות לאוטונומיה, קבלת החלטות ואיכות חיים בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית.  הקהל המגוון שהשתתף ביום העיון

ד"ר דליה ניסים מציגה: איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית קשה ועמוקה, קשיי הביטוי שלהם וקשיי ההבנה שלנו - היכן הם נפגשים?  ד"ר פנינה שטינברג מציגה: איך ניתן לדעת מה שלומם של אנשים עם מוגבלות שכלית שיש להם קשיי הבנה ותקשורת ניכרים?