המכון ללימודי מוגבלות

מכון אלין בית נועם ללימודי מוגבלות פועל למחקר, להפצת ידע ולפיתוח תכניות למידה מתקדמות בלימודי מוגבלות. מטרות המכון לקדם, להרחיב ולהפיץ בישראל את החשיבה הביקורתית על מוגבלות. אנו מאמינים כי החשיבה הביקורתית תביא לשינוי מהותי בכל הנוגע לקבלת השונה ולקידום מעמדם של אנשים עם מוגבלויות בחברה הישראלית.

תחומי ידע

מכון אלין בית נועם מוציא הכשרות שמקורם בשלושה תחומי ידע:

 • לימודי מוגבלות (Critical Disability Studies): שדה אקדמי אינטר-דיסציפלינארי צעיר, ביקורתי ומתפתח אשר החל בשנות השמונים בבריטניה ובארה"ב. בלימודי מוגבלות נבחנת הסוגיה של מוגבלות דרך עין חברתית ופוליטית. בעוד שעל-פי המודל הרפואי, המוגבלות מוגדרת כמצב ביולוגי פתולוגי שיש להתמודד אתו ברמת הפרט, המודל החברתי רואה במוגבלות הבניה חברתית התלויה בהקשר ומלווה בסטיגמה, דיכוי ואפליה.
 • עיצוב אוניברסלי (Universal Design, Inclusive Design, Design for All): "עיצוב של מוצרים וסביבות שיהיו נגישים לכל בני האדם במידה הרבה ביותר האפשרית, ללא צורך בהתאמות או בעיצוב מיוחד" (Ronald L. Mace). בעולם העיצוב והאדריכלות מתקיים מעבר מפרדיגמה של "הנורמלי", אשר מייעדת את העיצוב ל"אדם הממוצע", לפרדיגמה המכירה בשונות בין בני אדם ומבקשת ליצור מוצרים וסביבות המתאימים למגוון הרחב ביותר באוכלוסייה. העיצוב האוניברסלי מביא בחשבון נשים, ילדים, זקנים, אנשים עם מוגבלות, אנשים מתרבויות שונות ועוד.
 • נכות התפתחותית: לאורך השנים נאסף והתפתח באלין בית נועם ידע טיפולי רב-תחומי וייחודי על שיטות טיפול וסיוע לאנשים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות. מתחומי ההתמחות של הארגון: תקשורת תומכת וחליפית, טכנולוגיה מסייעת, קבוצות פסיכותרפיה, קבוצות להורים ולאחאים, תעסוקה, תכניות אישיות, הושבה, התאמת כיסאות גלגלים ידניים וממונעים, תכנון מבנים, אפיון בינוי ועוד. אחד מיעדי המכון הוא ביסוס ועיגון הידע המקצועי הקיים בעקרונות החשיבה הביקורתית, והפצת מודלים של הצלחות.

מכון אלין בית נועם רואה עצמו גשר המחבר בין האקדמיה לשטח ובין התאוריה לפרקטיקה. זהותו של המכון נעוצה ראשית כול בחיבור המידי של המכון לשטח – לעשייה הטיפולית המתקיימת בעמותה ולפעילות החברתית שהיא מקדמת. מתוך עמדה כפולה זו, מכון אלין בית נועם יפעל לפיתוח תשתית ייחודית, אשר תציף את המתחים והדילמות בשדה המוגבלויות. המכון יקדם תקשורת בין השיח הטיפולי-שיקומי-רפואי לבין השיח החברתי-תרבותי-ביקורתי. מתוך החיבורים יבקש המכון גם להצמיח מודלים חדשים ומורכבים יותר בנוגע למוגבלות.

הכשרות

עיקר העשייה היום של מכון אלין בית נועם ללימודי מוגבלות היא בהכשרות. במסגרת המכון מועברים קורסים, השתלמויות, הרצאות, ערבי למידה, ימי עיון ועוד. רוב הפעילויות שמוציא המכון נערכות במשכננו שבקריית אונו וחלקן נערכות בשיתוף פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה.

קהלי יעד

מכון אלין בית נועם פונה למגוון רחב של קהלי יעד, במרכזם:

 • נותני שירותים ואנשי מקצוע מהתחום הרפואי והפרא-רפואי 
 • קובעי מדיניות
 • אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם
 • סטודנטים, חוקרים ואנשי אקדמיה

קהלי היעד העיקריים של ההכשרות אותן מוציא המכון הנם אנשי "דור המדבר". כלומר, אנשים עם מוגבלות וללא מוגבלות, אשר קשורים בתחום המוגבלות ו/או עוסקים בו מבלי שנחשפו במהלך לימודיהם באקדמיה לגישה של לימודי מוגבלות.

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל ד"ר פנינה שטינברג – רכזת אקדמית, 
בטלפון 073-2258936 או בדוא"ל pnina.st@beit-noam.org.il

מחקר

המכון מקדם מחקר ביקורתי ויישומי בתחום המוגבלות מתוך כוונה לסייע בשינוי חברתי בישראל. עם המעבר של מכון אלין בית נועם לקריית אלגה הוא ירחיב את פעילותו בתחום המחקר. 

המכון מבצע מחקרים מסוגים שונים, ביניהם:

 • מחקרים תאורטיים בלימודי מוגבלות
 • ניתוח מדיניות כפי שהיא באה לידי ביטוי במדינת ישראל בהשוואה למדינות אחרות
 • פיתוח והערכה של תכניות סיוע וטיפול באנשים עם מוגבלות
 • בדיקת צרכים של אנשים עם מוגבלות
 • הערכת פתרונות שפותחו על-פי גישת העיצוב האוניברסלי

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל ד"ר פנינה שטינברג – רכזת אקדמית,
בטלפון 073-2258936 או בדוא"ל pnina.st@beit-noam.org.il

מרכז ידע

מרכז הידע של מכון אלין בית נועם מהווה חלק מרכזי באתר האינטרנט של אלין בית נועם. מרכז הידע יכיל מאגר מקורות ומחקרים הבוחנים את תחום המוגבלות מזווית חברתית ותרבותית. היעד של מרכז הידע הוא לאפשר לאוכלוסייה דוברת עברית בישראל גישה נוחה, נגישה ומקיפה לטקסטים בלימודי מוגבלות.