שנה טובה ומלאת עשייה: הבנייה החלה בקריית אלגה

13/08/2015


במבט קדימה לשנים של עשייה

המשאיות והטרקטורים כבר עובדים והשטח מוכן...

אילנות קדימה, מבט מלמעלה...
אילנות קדימה, מבט פנורמי 

ובקרוב...

השכונה שתיבנה על השטח - הדמייה

 למדו עוד על קריית אלגה

היום אנו נמצאים בתהליך תכנון והקמה של אלין בית נועם קריית אלגה – קריה רב-ייעודית לשינוי חברתי באזור השרון. בקריה יופעלו שירותים שונים ופרויקטים חדשניים המיועדים לאנשים עם מוגבלות וללא מוגבלות.

מתוך השירותים העתידיים:

הדמיה קריית אלגה 2