הקמת קהילה ללימודי מוגבלות

21/04/2013

קול קורא לקהילה ללימודי מוגבלות

האגודה הסוציולוגית הישראלית בשיתוף מכון אלין בית נועם ללימודי מוגבלות

מהם לימודי מוגבלות

אנשים עם מוגבלויות בישראל ובעולם חווים ברמה היומיומית יחס סטיגמתי, הפלייה מתמשכת והדרה חברתית בכל תחומי החיים. במהלך שנות ה-70 וה-80 של המאה שעברה החלו תנועות נכים, בעיקר באנגליה ובארה"ב, להכיר בתופעות אלו כפוליטיות. הם התארגנו כנגד מבנים חברתיים דכאניים וקראו לשוויון זכויות ולשילוב חברתי. ההמשגה החדשה שיצרו תחת "המודל החברתי של המוגבלות" זיהתה את מקור הבעיה לא בפרט עם הלקות אלא בחברה המגבילה. דרישתם, אם כן, היתה לתקן את החברה במקום לתקן את האדם. זו היתה גם ראשית התפתחותם של לימודי המוגבלות.

לימודי מוגבלות (Critical Disability Studies) הינם שדה אקדמי בין-תחומי הבוחן את סוגיית המוגבלות דרך עין ביקורתית, חברתית ופוליטית. בלימודי מוגבלות תשומת הלב מוסטת מהפרט, כזה שכביכול נושא בתוכו את המוגבלות, לעבר ההקשר בו המוגבלות מתעצבת ונוצרת. על פי גישה זו, המוגבלות אינה מצב נתון אלא תלוי חברה, תרבות, סביבה וטכנולוגיה. הסתכלות חדשה זו מבקשת לערער על הגדרות קיימות, לקדם לגיטימציה לשונות ולעודד הבנה של "מוגבלות" כרכיב נוסף בהטרוגניות האנושית הרחבה.

מדינת ישראל חווה בשנים האחרונות תמורות בקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות וכן התעוררות בתחום האקטיביזם החברתי של אנשים עם מוגבלויות. עם זאת, תחום לימודי המוגבלות טרם זכה לחשיפה ולפיתוח מספקים באקדמיה הישראלית.

הקמת קהילה מקצועית

בישראל בעשור האחרון, חוקרים, אקטיביסטים ואנשי מקצוע מתחום הטיפול החלו לעסוק בלימודי מוגבלות ולפעול למען קידום החשיבה הביקורתית אודות נכות, חברה ותרבות. לאורך השנים צמחו מספר יוזמות אשר אפשרו את היווצרותן של קבוצות לימוד ופעולה לביסוס ולבנייה של לימודי המוגבלות בישראל.

כיום בארץ חסרה מסגרת ארגונית שתאפשר המשך פעילות והעמקת ההיכרות של אנשי אקדמיה עם לימודי המוגבלות. מטרת הקהילה להוות בית לבעלי תארים מתקדמים ולחוקרים אשר מבקשים לשלב את הגישה הביקורתית למוגבלות במחקרם ולפתח את התחום בהקשר המקומי.

מטרה נוספת של פעילות הקהילה לייצר ולפתח אופני ניתוח ביקורתיים שמצויים במרווח שבין אקדמיה לשטח ובין תיאוריה לפרקטיקה. לימודי מוגבלות צמחו מתוך עשייה פוליטית שהנהיגו אנשים עם מוגבלויות ויש רצון וצורך לשמר באופיו של התחום את החיבור לחיי היומיום, לפרקטיקה הטיפולית ולמדיניות הציבורית. לאור הצפת המתחים והדילמות, הקבוצה תוכל לברר ולדון בגשרים אפשריים שבין השיח הטיפולי-שיקומי-רפואי לבין השיח החברתי-תרבותי-ביקורתי. כך, אנו מקווים, הקהילה תצמיח מודלים נוספים ומאתגרים ללימוד ולמחקר אודות מוגבלות.

להצטרפות הכנסו לטופס ההרשמה שבאתר האגודה הסוציולוגית
(ההרשמה אינה כרוכה בתשלום חברות לאגודה)
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם נילי ברויאר, מכון אלין בית נועם
בטלפון 073-2258910 או בכתובת המייל [email protected]